สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการจัดการเรียนในช่วงระบาด COVID-19

Loading

เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ภาค 18 โดย ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม