สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Loading

8 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาตรวจติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019