สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท.

Loading

เมื่อ 3 กรกฎาคม 2563  ที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รายงานผลการดำเนินงาน ของ สพป.พจิตร เขต 1  ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน