สพป.พิจิตร เขต 1 รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

Loading

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ผล ผัก สร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัว ลดขยะ ประหยัดพลังงาน สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สพป.พิจิตร เขต 1 ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก  ดังนั้น วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน การแก้ปัญหาโลกร้อนวิธีหนึ่งก็คือ การปลูกต้นไม้