สพป.พิจิตร เขต 1 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนได้รับผลกระทบจากโควิด19

Loading

13  กันยายน  2564  ที่ห้องชาลวัน นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบให้นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานมอบถุงยังชีพ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางสังคมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด   19  กลุ่ม เป็นผู้แทนรับมอบ จำนวน  57  ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ