สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณางบประมาณโครงการ

Loading

เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยคำนึกถึงประโยชน์ของงานราชการและนักเรียนอย่างสูงสุด เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่