สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด โดย ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินเด็กชายณพิชญ์  สิงหัตถะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”  อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร         เพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน