สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิด 3 ขวบ

เมื่อ 13 มกราคม 2564 ว่าที่ พ.ต.สุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ที่ขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) โดยคำนึงถึงความจำเป็น และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และท้องถิ่น ร่วมกันให้ข้อมูล