สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุม ZOOM กับ สพฐ.

Loading

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนทนากลุ่มระหว่าง สพฐ.กับ สพป.พิจิตร เขต 1 และผู้แทนสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาลวัน