สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.

Loading

 

เมื่อ 27 มกราคม 2564 ที่ห้องชาลวัน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป