สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร

Loading

24 ธันวาคม 2564 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ชี้แจงข้อราชการ การส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร