สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหาร

Loading

เมื่อ 23 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหาร สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานราชการประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) เบื้องต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างถูกต้อง และยุติธรรม