สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหารโดย APP Zoom

Loading

เมื่อ 30 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหาร ทาง APP Zoom เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3