สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน

Loading

 

เมื่อ 12 มกราคม 2564 ที่ห้อง War Room  ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.สุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อให้ความเห็นชอบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพป.พิจิตร เขต 1