สพป.พิจิตร เขต 1 บูรณาการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

Loading

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนางธาริณี  ปัญญาวราภรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ในฐานะหน่วยงานหลักในพื้นที่ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ และแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร ตามบริบทของพื้นที่ และความเหมาะสม โดยในเบื้องต้นขอให้โรงเรียนได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานฝ่ายปกครองระดับอำเภอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอและท้องถิ่นอำเภอ เพื่อวางแผนในการกำหนดแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน สถานที่ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และให้สอดคล้องกับแผนระดับจังหวัด โดยนายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน  มี ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2 และ รอง ผอ.สพม.พิจิตร ร่วมประชุมที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร