สพป.พิจิตร เขต 1 บริหารงบประมาณ & ขับเคลื่อนงานสำนักงาน

21 กันยายน 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาบริหารงบประมาณสำนักงาน ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ที่กำหนด และเกิดประโยชน์กับงานราชการอย่างสูงสุด พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการ งานนโยบาย และขับเคลื่อนการบริหารงานสำนักงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และ ผอ.กลุ่มภารกิจ เข้าร่วมประชุมที่ห้องชาลวัน