สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุบุคลากรใหม่

Loading

เมื่อ 5 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน เจ้าหน้าที่ธุรการที่บรรจุใหม่ทั้ง 2 อัตรา เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และการปฏิบัติงานบริการที่ดีต่อไป