สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา

Loading

เมื่อ 11 มกราคม 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.สุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ข้อคิดและข้อปฏิบัติ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทั้ง 20 อัตรา ถึงการครองตน ครองงาน ครองคน การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และครูที่ดีของศิษย์ ที่มุ่งเน้นให้เด็กต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง