สพป.พิจิตร เขต 1 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู้ภัยโควิด

Loading

 

เมื่อ 6 มกราคม 2564  ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด  ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ที่บริเวณ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อเป็นต้นแบบให้สามารถปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน  เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน  และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่