สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามช่วยเหลือนักเรียน

Loading

เมื่อ 22 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ มาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน หลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ให้ความช่วยเหลือมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค