สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน

6 กันยายน 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  และผอ.กลุ่มภารกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการติดตาม สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อโครงการนี้ โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้เริ่มจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ขณะนี้พบว่าโรงเรียนในสังกัดมากกว่าร้อยละ 80 ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองทุกคนเรียบร้อยแล้ว ด้วยวิธีการจ่ายเงินสดและวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ทั้งนี้ยังไม่พบปัญหาขั้นตอนการจ่ายเงินแต่อย่างใด