สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ป.6

Loading

10 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบที่ สทศ.กำหนด ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับมอมหมายจาก สทศ.ให้เป็นศูนย์ดำเนินการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจัดสอบให้ทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง,สามง่าม,โพธิ์ประทับช้าง,วังทรายพูน,สากเหล็ก และวชิรบารมี ที่สังกัด สพฐ. ชั้น ป.6  จำนวน 18 สนามสอบ 67 ห้องสอบ