สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

Loading

เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์   กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงนรมน แสนสงคราม นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา และครอบครัว ที่บ้านถูกไฟไหม้ เสียหายทั้งหลัง