สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

Loading

25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้ตรากตรำต่องานหนักจนกระทั่วได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จำนวน  39  ราย ซึ่งชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร  ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม  ไปดำเนินการในกองลูกเสือของตน และดำเนินการตรวจขั้นที่5  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน