สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ 64

Loading

เมื่อ 7 ธันวาคม 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.พยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินงานของ สพป.พิจิตร เขต 1 ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของงานราชการและนักเรียนเป็นสำคัญ