สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการลูกเสือปี 64

Loading

เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ นำเสนอคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความเห็นชอบต่อไป และจัดทำแผนนิเทศ กำกับติดตามงานลูกเสือ ประจำปี 2564