สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Loading

เมื่อ 25 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต และจิตสำนึกความเป็นไทย ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกวันจันทร์ หลังจากนั้นแจ้งข้อราชการและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์