สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Loading

15 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ด้วยการยืนตรงร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต และจิตสำนึกความเป็นไทย หลังจากนั้นประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบาย