สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Loading

21 ตุลาคม 2564  ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกตันรวงผึ้ง บำรุง ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม