สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ

Loading

 5 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์  กันทา  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ ฝ่ายจัดทำคู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โดย สิบโทเกียรติศักดิ์  จันทร์ดี      ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นประธานการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำคู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กำหนดรูปแบบ  การพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร และจำนวนคู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1