สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนงานวิชาการ

Loading

เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงานด้านการบริหารงานวิชาการ