สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Loading

18 ตุลาคม 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนาม หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด เพื่อวางแผนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร