สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน ITA และประกาศเจตจำนงบริหารงาน

Loading

 

เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 ที่ห้องชาลวัน นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบุคลากร สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment : ITA และประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน สพป.พิจิตร เขต 1