สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายและคุณภาพการบริหารการศึกษาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา

Loading

เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมชาลวัน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายและคุณภาพการบริหารการศึกษาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป