สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน

Loading

เมื่อ 20 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET โดยมี ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในอำเภอเมืองพิจิตร กว่า 80 คน เข้าประชุมระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมชาลวัน เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดประชุมอำเภอละ 1 รุ่น รวม 6 รุ่น ๆ ละ 2 วัน