สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน

Loading

เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้อง War Room ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น