สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ

Loading

                   เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมเป็นกำลังใจการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ ฝ่ายจัดทำแนวทางการบูรณาการวิชาลูกเสือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการวิชาลูกเสือกับกิจกรรมในโรงเรียน   โดยนายปิติ วิทยการ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำแนวทางการบูรณาการวิชาลูกเสือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการวิชาลูกเสือกับกิจกรรมในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1