สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ

Loading

5 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์  กันทา  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ ฝ่ายจัดทำคู่มือลูกเสือสำรอง โดย นายกมล  สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือลูกเสือสำรองเป็นประธานการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำคู่มือลูกเสือสำรองกำหนดรูปแบบ  การพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร และจำนวนคู่มือลูกเสือสำรอง ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1