สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วงเปิดภาคดรียน

Loading

เมื่อ 2 กรกฎาคม 2563  ที่ห้องชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพม.เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสระประทุมมิตรภาพที่ 45 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนเตรียมความพร้อมได้อย่างเรียบร้อย ตาม 6 มาตรการหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19