สถิติการสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วันที่ 24 ,มิถุนายน 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading

สถิติการรับสมัคร24 มิถุนายน2563