ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคลองทรายใหญ่

Loading

เมื่อวันที่ 19 กพ. นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมนายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร รองฯ บุญครอง กุลดี ผอ.สุเทพ บุญวัฒน์ และคณะ ได้มาติดตามในเรื่องความสามารถของโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ ที่จะสามารถรองรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฏร์อุทิศ ในกรณีควบรวม จำนวนนักเรียน 10 คน โดยมีนายวิเชียร  บุญญเขตต์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับในการตรวจราชการ