วิทยากรบรรยายพิเศษ “พระสอนศิลธรรมกับการศึกษายุคโควิด 19”

Loading

เมื่อ 18 มิถุนายน 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “พระสอนศิลธรรมกับการศึกษายุคโควิด 19” ตามโครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน โดย พระราชสิทธิเวที,รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เป็นประธาน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร