วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม นำโดยนายบริพัฒน์ หมอกมืด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

Loading