วัดหนองนาดำพิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่าย

Loading


เมื่อวันที่ 20 กพ.ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา โดยมีคณะครู และนายบำรุง สุขประเสริฐ อดีต ผอ.โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา เป็นคณะวิทยากร