วัดยางคอยเกลือรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

Loading


เมื่อวันที่ 27 กพ. นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ ผอ.โรงเรียนวัดยางคอยเกลือได้นำคณะครู นักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรจากนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2563 ประเภทประถมศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร