วัดคลองโนนนำนักเรียนปฐมวัยทัศนศึกษา

Loading


โรงเรียนวัดคลองโนน นำนักเรียนระดับปฐมวัย ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ บ้านดงโฮจิมินห์ วัดคลองคู้ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง โดยมีนางกรวิกา อ้นโต ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนนและคณะครูระดับปฐมวัย เป็นผู้ควบคุม