ลูกเสือ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

Loading

เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2564  ณ  ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร  นายพยอม  วงษ์พูลผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบหมาย นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2564 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือ 77 จังหวัด เป็นสถานที่ในการปลูกป่า