“ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

Loading

เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานนะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ ผู้มีเกียรติและลูกเสือ เนตรนารี ให้การต้อนรับนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในนามรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่มาเป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพแก่ลูกเสือ เนตรนารี ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563