ลูกเสือพิจิตร 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด

Loading

เมื่อ 29 เมษายน 2563 ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือพิจิตร 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด” ด้วยการบริจาคเงิน อาหาร ถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภคบริโภค)  ขนย้ายสิ่งของที่มีผู้มาบริจาค และจัดระเบียบแถวผู้มารับบริจาค