ลูกเสือพิจิตร 1 ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด

Loading

เมื่อ 25 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรม “ลูกเสือพิจิตร 1 ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด” ณ จุดตรวจคัดกรองของจังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองของจังหวัดพิจิตร และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพิจิตร